Home » Student On-Line Study » Meditation Quest » Khóa Thiền Cơ Bản

Khóa Thiền Cơ Bản

Nicholas Roerich, Chúng ta đang mở ra những cánh cổng
Nicholas Roerich, Chúng ta đang mở ra những cánh cổng

Khóa Thiền Cơ Bản

(The Meditation Quest)

18 MQ Thiền (Tiếng Việt)

Trăng Tròn (Tiếng Việt)


Nghiên Cứu Về Tham Thiền Nội Môn

Sẽ đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời khi tất cả sự thành công của chúng ta trên thế gian không còn thỏa mãn được chúng ta nữa và chúng ta bắt đầu tìm kiếm một sự tồn tại nào đó tròn đầy và ý nghĩa hơn. Chúng ta khao khát hướng tới những điều chúng ta chưa biết và chúng ta mong ước nhận thức được các cõi giới nằm ngoài những kinh nghiệm hiểu biết về thế giới trần tục thông thường. Chúng ta cảm thấy sức hút từ một phần nào đó thần thánh và thiêng liêng trong chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng có thật nhiều vẻ đẹp, chân lý và sự tốt lành vẫn còn ẩn giấu, nhưng chúng ta có thể đạt được và trải nghiệm chúng nếu chúng ta có các phương tiện để nâng cao tâm thức của mình.

Khóa học này được thiết kế để người học thấy rằng thiền là một thực hành tâm linh có thể giúp chúng ta nâng cao nhận thức. Thiền định giúp chúng ta tiếp xúc và cuối cùng kết nối với phần thiêng liêng của chúng ta – cái mà chúng ta gọi là Linh Hồn. Linh Hồn cũng được gọi là Chân Ngã, “Cái Tôi Cao Cả Hơn” (Higher Self), trái ngược với cái tôi thấp kém (lower self), bao gồm thể xác, thể tình cảm và thể trí của chúng ta. Ba thể thấp này được gọi chung là phàm ngã. Mục đích của thiền định là mang đến phàm ngã sự nhận thức về khía cạnh Linh Hồn và đặt các thể thấp hơn của chúng ta dưới sự kiểm soát của nó.

Các bài tập Tham thiền tạo điều kiện cho tâm trí của chúng ta trở thành điểm tựa của phàm ngã tích hợp, và là điểm khởi đầu cho việc xây dựng cầu ánh sáng nối với Linh Hồn. Bằng phương tiện là các kỹ thuật thiền định cụ thể, tâm trí của chúng ta trở nên dễ tiếp thu với các liên lạc của Linh Hồn; nó trở nên tĩnh lặng trong ánh sáng của Linh Hồn, và nhận được sự soi sáng, tình thương và mục đích của Linh hồn. Đến lượt mình, tâm trí phân phát các phẩm chất Linh Hồn mà nó đã nhận được cho thể tình cảm và thể xác, để toàn bộ các thể của chúng ta được nâng lên dưới ảnh hưởng mang lại lợi ích từ Linh Hồn.

Toàn bộ quá trình này được điều chỉnh bởi các định luật tâm linh nằm tại trung tâm của bất kỳ sự tiến bộ nào mà chúng ta đạt được như là con người. Khi bạn áp dụng các nguyên lý bí truyền và các bài thực hành tâm linh mới cho cuộc sống hàng ngày, như khi bạn sống với các giá trị tinh thần của bạn trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè, và cộng đồng, bạn sẽ ngày càng lan tỏa tình thương của Linh Hồn mình. Điều này đến lượt nó sẽ mang lại lợi ích cho cuộc sống của những người mà bạn gặp gỡ. Như vậy, cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở thành cuộc sống thấm nhuần ảnh hưởng của linh hồn, và làm chúng ta góp phần vào việc nâng cao trình độ và tiến bộ tâm linh của nhân loại nói chung.

 

Đơn xin nhập học Khóa Thiền Cơ Bản (Việt Nam)